YourDomain.Com © 2006                    

 

 

En fristående, ideell intresseförening, utan organisatoriska band till någon sammanslutning

Föreningen vägleds av de värden som förknippas med staden Reggio Emilia i Italien

 

Vår strävan som förening är:

Att skapa dialog mellan politiker, föräldrar, pedagoger och andra yrkesgrupper kring barns rättigheter.

Att skapa forum för demokratins ständiga utmaning.

Att skapa ett kreativt rum för gemensam fördjupning i pedagogiken.

 

 

 

De 100 språkenDenna dikt av Loris Malaguzzi talar om barns många olika uttryckssätt och vikten av att barn får använda dessa och förbinda dem. Det är förmodligen den del som gjort Reggio Emilias pedagogiska filosofi mest känd över hela världen. Att barn ska få uttrycka sig med bilder, dans, matematik, teater, lera, musik ...Tvärtom, det är hundra som finns!


Ett barn

är gjort av hundra


Barnet har hundra språk

hundra händer

hundra tankar

hundra sätt att tänka

att leka och att tala på

hundra alltid hundra

sätt att lyssna

att förundra att tycka om

hundra lustar

att sjunga och förstå

hundra världar

att uppfinna

hundra världar

att drömma fram


Ett barn har hundra språk

(och därtill hundra hundra hundra)

men berövas nittionio.

Skolan och kulturen

skiljer huvudet från kroppen.


Man ber barn;

att tänka utan händer

att handla utan huvud

att lyssna men inte tala

att begripa utan glädjen i

att hänföras och överraskas

annat än till påsk och jul.


Man ber dem:

att bara upptäcka

den värld som redan finns och

av alla hundra

berövar man dem nittionio


Man säger dem:

att leken och arbetet

det verkliga och det inbillade

vetenskapen och fantasin

himlen och jorden

förnuftet och drömmarna

är företeelser

som inte hänger ihop.


Man säger dem:

att det inte finns hundra

Men barnet säger:

Tvärtom, det är hundra som finns.

Loris Malaguzzi