YourDomain.Com © 2006                    

 

 

En fristående, ideell intresseförening, utan organisatoriska band till någon sammanslutning

Föreningen vägleds av de värden som förknippas med staden Reggio Emilia i Italien

 

Vår strävan som förening är:

Att skapa dialog mellan politiker, föräldrar, pedagoger och andra yrkesgrupper kring barns rättigheter.

Att skapa forum för demokratins ständiga utmaning.

Att skapa ett kreativt rum för gemensam fördjupning i pedagogiken.

 

 

 

Kommande programpunkter 2019:


15 maj fördjupar vi oss i ändringarna i Lpfö-18.

Ingmarie Brockland, numera skolchef för förskolor i Sollentuna kommun, tidigare undervisningsråd på Skolverket, berättar och bjuder in till reflektion.


Tid: Onsdagen den 15 maj kl.18-20

Plats: Missionskyrkan i Uppsala, S:t Olofsgatan 40, Uppsala

Pris: 50 kr för medlem, 200 kr för icke medlem.

Anmälan senast 8 maj  till Elisabeth Ståhl e.stahl@bredband.net 


5 oktober VÄNNERNAS DAG

Lillemor Sterner har tidigar varit verksam i lärarutbildningen vid Stockholms universitet och undervisat i didaktik mot naturvetenskap. Denna gång tar hon med oss ut i naturen.

TId och plats meddelas senare.

Pris: 50 kr för medlem, 200 kr för icke medlem


För att bli medlem:

Betala in 250:- /år till pg 64 76 66-7 (vi börjar använda detta nu istället för tidigare bg)

Uppge namn, adress och e-mailadress för betalningen, alternativt maila det till föreningens kassör.

Numera kan ni också swisha avgiften till följande nr: 123 146 1284. Uppge att det gäller medlemsskap och vilken mailadress ni har!