YourDomain.Com © 2006                    

 

 

En fristående, ideell intresseförening, utan organisatoriska band till någon sammanslutning

Föreningen vägleds av de värden som förknippas med staden Reggio Emilia i Italien

 

Vår strävan som förening är:

Att skapa dialog mellan politiker, föräldrar, pedagoger och andra yrkesgrupper kring barns rättigheter.

Att skapa forum för demokratins ständiga utmaning.

Att skapa ett kreativt rum för gemensam fördjupning i pedagogiken.

 

 

 

Kontaktuppgifter styrelsen

Ordförande:

Lena Hermelin

Lena.hermelin@reggioemiliasvanner.se

Kassör:

Elisabeth Ståhl

elisabeth.stahl@reggioemiliasvanner.se

Adjungerad ledamot:

Yvonne Möller

yvonne.moller@reggioemiliasvanner.se