YourDomain.Com © 2006                    

 

 

En fristående, ideell intresseförening, utan organisatoriska band till någon sammanslutning

Föreningen vägleds av de värden som förknippas med staden Reggio Emilia i Italien

 

Vår strävan som förening är:

Att skapa dialog mellan politiker, föräldrar, pedagoger och andra yrkesgrupper kring barns rättigheter.

Att skapa forum för demokratins ständiga utmaning.

Att skapa ett kreativt rum för gemensam fördjupning i pedagogiken.

 

 

 

Läsvärt:

Läsbart:

Pedagogisk dokumentation: Utvecklas och lära tillsammans" - Gunilla Essén, Erika Björklund, Leicy Olsborn Björby

De yngsta barnen och läroplanen - Lena Edlund

Det synliga barnet: barns perspektiv i kvalitetsarbetet - Martina Lundström

En skola som berör: Reggio Emilia-inspiration i skolan - Per Dahlbeck och Kerstin Lagrell

Ledarskap i förskolan - Pia Anagrius och Lena Hermelin

Barn och naturvetenskap - Elfström, Nilsson, Sterner

Blå cikoriablommor - Vea Vecchi

Bångstyriga barn - Klara Dolk

Ett barn har hundra språk - Barsotti, Wallin m.fl.

Från kvalitet till meningsskapande - Gunilla Dahlberg, Pete Moss m.fl

Glasfåglar i molnen - Birgitta Kennedy

Ljuspunkten - Karin Alnervik, Harold Göthson m.fl.

Lyssnandets pedagogik - Åberg, Lenz Taguchi

En rosa pedagogik - Taguchi, Bodén, Ohrlander m.fl

D som i Robin Hoods pilbåge - Anna Barsotti

Att göra lärandet synligt - Projekt zero

Att fånga lärandet - Wehner Godée

Hallå, hur gör man? - Christian Eidevald

Bland mentorer, IUP och utvecklingszoner - Leif Strandberg

Om värden och omvärlden - Colliander m.fl

Om ögat fick makt - Karin Wallin

Pedagogisk dokumentation som aktiv agent - Lenz Taguchi

Pedagogiska kullerbyttor - Wallin

Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande - Nordin-Hultman

Varför pedagogisk dokumentation? - Lenz Taguchi

Vygotskij i praktiken - Strandberg