YourDomain.Com © 2006                    

 

 

En fristående, ideell intresseförening, utan organisatoriska band till någon sammanslutning

Föreningen vägleds av de värden som förknippas med staden Reggio Emilia i Italien

 

Vår strävan som förening är:

Att skapa dialog mellan politiker, föräldrar, pedagoger och andra yrkesgrupper kring barns rättigheter.

Att skapa forum för demokratins ständiga utmaning.

Att skapa ett kreativt rum för gemensam fördjupning i pedagogiken.

 

 

 

LORIS MALAGUZZI

Den 23 februari 1920 föddes en av vår tids stora pedagogiska filosofer – Loris Malaguzzi.

Han blev den första barnomsorgschefen i Reggio Emilia, Italien, och hans tankar och gärning har haft avgörande betydelse och inverkan på förskolorna i staden. Hans idéinriktning och förhållningssätt har också inspirerat och fångats upp av många lärare/pedagoger och forskare världen över.

Malaguzzis tankar kan metaforiskt beskrivas så att läraren/pedagogen och barnet tillsammans ger sig ut på äventyr i en båt längst floden – och inte att de, var och en, står på motsatta sidor av floden och ser den rinna förbi.

Denna pedagogiska filosofi ser barnen som kompetenta och viktiga samhällsmedborgare, där förskolorna ses som demokratiska projekt.

Loris Malaguzzi ville ”vaccinera” varje ny generation mot alla former av antidemokratiska rörelser genom att börja med barnen.