YourDomain.Com © 2006                    

 

 

En fristående, ideell intresseförening, utan organisatoriska band till någon sammanslutning

Föreningen vägleds av de värden som förknippas med staden Reggio Emilia i Italien

 

Vår strävan som förening är:

Att skapa dialog mellan politiker, föräldrar, pedagoger och andra yrkesgrupper kring barns rättigheter.

Att skapa forum för demokratins ständiga utmaning.

Att skapa ett kreativt rum för gemensam fördjupning i pedagogiken.

 

 

 

POLICYDOKUMENT


SyfteSyftet med föreningens policydokument är att vara ett komplement till föreningens stadgar, och klargöra vad som ska gälla årligen i ett ekonomiskt perspektiv. Medlemskap och studiebesök/studieresorMedlemsavgiften är 250 kr från 2017. Medlemmar som väljer att komma med på studiebesök har företräde till platser och betalar 100 kr. Icke medlemmar kan endast komma med i mån av plats och betalar 200 kr.   Den som har intresse och vill anmäla sig, gör en personlig anmälan. Endast medlemmar kan komma med på föreningens studieresor. Gåva till de som tar emot studiebesökVi strävar efter att anordna studiebesök i verksamheter som vill dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter i möte och dialog med föreningens medlemmar.     Gåvor vid studiebesök

Som uppskattning vid föreläsning eller studiebesök ges ett presentkort: Princip 1 Helg = 1000 kr/ presentkort Akademibokhandeln, medlemskap i föreningen samt litteratur till barnen om besöken görs inom förskola/skolaPrincip 2 Vardag = 500 kr/presentkort Akademibokhandeln, medlemskap i föreningen samt litteratur till barnen.Detta gäller även styrelsemedlemmar som deltar i programmet.Ersättning för resor och logi till ansvariga ledare för studieresorNär föreningen anordnar en studieresa utgår ersättning till maximalt två ansvariga ledare. Det gäller ersättning avseende resa och logi i samband med studieresan. Vid beräkningen av deltagaravgiften inkluderas den sammanlagda kostnaden för de ansvariga ledarna.


Ersättningar till styrelsen

Ersättning i form av arvoden ges inte till styrelseledamöter (se stadgar 7.7). 


Reseersättning:

Styrelsens ledamöter tänker hållbarhet och samåker i den grad det är möjligt. Ersättning för resor utgår till styrelseledamöter i samband med ex. styrelsemöten, studiedagar, studiebesök mot kvitton. Bil: Ersättning utgår med 20 kr/mil mot inlämnat resedokument (reseräkning/journal).

Tåg eller annat färdsätt: Ersätts mot kvitton.


Utlägg vid studiebesökStyrelseledamot ersätts för utlägg i samband med ex. styrelsemöten, studiedagar, studiebesök mot kvitton.